Internets utveckling

Under 1990-talet uppstod internet i det format som vi idag känner till det, WWW, World Wide Web och enskilda hemmaanvändare fick möjligheten att börja surfa från sin egen dator. Mycket har hänt under dessa 30-år då det mesta idag är uppbyggt kring internet. Leta information, göra bankärenden eller handla produkter som sous vide och blenders över internet. När internet av en eller annan anledning ligger nere idag stannar samhället upp. I början använde vi oss av modem för att koppla upp oss, men när ADSL kom tog användandet av internet fart på allvar.

Tio år senare, på 2000-talet började även mobiltelefoner att vara uppkopplade mot internet. Först via GSM, sedan det något snabbare 3G som utvecklades till 4G och nu väntar vi med spänning på 5G. Från början var det många som var emot internet och inte alls trodde på det. Klipp där personer siar om att det är en modefluga har blivit virala. Det skulle aldrig slå igenom och de skrattade bort bara tanken på det. Vad skulle man egentligen använda en dator till när det fanns bibliotek och uppslagsverk?

Vad var det egentligen som gjorde att fenomenet internet kom för att stanna kvar? Framförallt så har otroligt mycket förenklats. Det finns inte behov av tjocka böcker som snabbt blir inaktuella och tar mycket plats. Oavsett om det handlar om att leta ett telefonnummer, beställa mat eller skriva ett dokument och dela med andra fungerar internet. På jobbet behöver man inte invänta att kollegor på andra avdelningar eller orter får dokument i sin hand utan det är snabbt ordnat med hjälp av ett mail. Möten går att ha digitalt och det blir enklare att hålla kontakten med personer som bor långt bort. Internet var en revolution för många som gjorde både vardagen och arbetet mycket enklare!