Andreas Karlsson

/

Om webbutveckling

Magento / WordPress / CodeIgniter / jQuery / Prototype /

Jag heter Andreas Karlsson och jobbar som webbutvecklare på Karlsson & Lord. Du når mig enklast genom andreas.karlsson@indiebytes.se eller 073-512 78 09.

Tag Archives: HTML5 Boilerplate

jQuery eller Prototype från Google Libraries API

Bland annat HTML5 Boilerplate använder sig av ett snyggt sätt att ladda in jQuery, där man primärt försöker ladda biblioteket från Google Libraries API. Men skulle det av någon anledning inte fungera så laddas istället en lokal kopia av biblioteket: <script src=”http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.js”></script> <script>!window.jQuery && document.write(unescape(‘%3Cscript src=”js/libs/jquery-1.4.4.js”%3E%3C/script%3E’))</script> För att ladda Prototype på samma sätt: <script src=”http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7/prototype.js”></script> [...]